Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Димче Мирчев