Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Луј Пастер