Собирање на габаритен отпад од повеќе локации во градот
Завршни работни активности на ул. Белградска
Одржана презентација од спроведено истражување за искористување на органски отпад од винската индустрија и останат органски отпад – проект БИОРЕАЛ
Прекин на водоснабдувањето на ул. Богдан Каракостев и ул. Ганчо Хаџи Панзов