Завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул. Белградска