Завршена реконструкција на нови 200 метри од водоводната линија на ул. Белградска

Завршена реконструкција на нови 200 метри од водоводната линија на ул. Белградска

Од предвидената реконструкција на 600 метри од главната водоводна линија на ул. Белградска, која се изведува во четири фази, завршена е третата фаза од работните активности, односно реконструкција на нови 200 метри главна водоводна линија и поврзување на 37 домаќинства на неа, со што досега, од почетокот на активностите, се изведени вкупно 400 метри главна и околу 100 метри секундарна водоводна линија на оваа улица.

Во текот на наредниот месец планирано е да се изведе обнова на уште 200 метри од главната водоводна линија на ул Белградска, со што реконструкцијата ќе биде комплетно завршена.