Завршена реконструкција на нови 200 метри од водоводната линија на ул. Белградска