Започна реконструкција на водоводната линија на ул. Луј Пастер