Известување за граѓаните – Акција за собирање на габаритен отпад