Чистење на канализациона линија – 30.03.2019
Обнова на клупи – 29.03.2019
Прекин на водоснабдувањето – 29.03.2019
Нови цветни конструкции во жардињерата пред гимназијата Кочо Рацин