Известување за прекин на водоснабдувањето – 25.02.2019