Известување за прекин на водоснабдувањето 26.02.2019