Известување за прекин на водоснабдувањето – 27.02.2019