Известување за прекин на водоснабдувањето – 06.03.2019