Известување за прекин на водоснабдувањето – 14.03.2019