Известување за прекин на водоснабдувањето 15.03.2019