Известување за прекин на водоснабдувањето на ул. Белградска – 18.07.2019