Известување за прекин на водоснабдување 18.02.2019