Известување за прекин на водоснабдувањето 22.02.2019