Известување за промена на времето за собирање на комунален смет

Известување за промена на времето за собирање на комунален смет

Ги известуваме нашите корисници дека во текот на зимските месеци ЈКП Дервен почнува со собирање на смет еден час порано отколку во летните месеци, односно собирањето на комунален смет од домаќинствата наместо од 20.00 часот ќе се врши од 19.00 часот, па ги замолуваме граѓаните сметот од домаќинствата да го изнесуваат пред 19.00 часот, за да не се случи тој да не биде собран. Однапред благодариме.