Известување за склучување договори за собирање и транспорт на смет

Се известуваат сите правни и физички лица дека почнувајќи од 01.02.2022 година, потребните документи за склучување на договор за собирање и транспортирање на комунален и комерцијален отпад треба да ги доставуваат во архивата на Управната зграда на ЈКП Дервен.