Известување за склучување договори за собирање и транспорт на смет