Известување на прекин на водоснабдувањето – н. Керамидна