ИЗВЕСТУВАЊЕ-ставање во употреба на подземните контејнери