Изработка на водоводна шахта на ул. Родна Ивева

Изработка на водоводна шахта на ул. Родна Ивева

По извршената реконструкција на водоводната линија на ул. Родна Ивева на спој со ул. Димитар Влахов, денеска (10.05.2019) изработена е контролна шахта за новата водоводна линија.