Connect with us

Вести

Инвестициите на депонијата продолжуваат

Изминатиот период се изврши комплетно оградување на депонијата и поставување на систем за перење на возилата кои го транспортираат и одложуваат отпадот.

Во 2015-та година заради воспоставување на системот за секундарна селекција на отпад од пакување, општинската комунална депонија имаше потреба од дополнително количество на електрична енергија. Потребите досега се обезбедуваа од дизел агрегат кој не беше доволен за планираните активности на депонијата.

Затоа, економски најефикасно и еколошки најприфатливо решение се покажа поставување на изолиран фотоволтаичен (OFF GRID) систем за производство на електрична енергија за сопствени потреби на депонијата.

Очекуваното производство на електрична енергија од целиот систем е 9MWh/годишно, бидејќи локацијата припаѓа во подрачје со зголемено траење на сончевото зрачење со 280 денови во годината.

Вредноста на оваа опрема е 580.000 ден без ДДВ.

ЈКП „Дервен“ исто така воспостави деловно-техничка соработка во врска со услугите за постапување со отпадот од пакување кој претставува комунален отпад на територијата на Општина Велес со Друштво за управување со пакување и отпад од пакување „Пакомак“ ДОО Скопје.

За таа цел, „Пакомак“ ДОО Скопје и донираше на Општина Велес Хидраулична преса за правење бали од селектиран отпад од пакување која иницијално многу ќе помогне во оперативност на системот и олеснување на работата околу складирањето и транспортот на отпадот.

Се очекува до крајот на месецот на депонијата да биде поставено депо за складирање на отпад од електрична е елктронска опрема, отпадни батерии и акумулатори, опасен отпад.

Continue Reading

Вести

Се обновува фонтаната во Младински парк

Поради значителна оштетеност на фонтаната во Младинскиот парк, а во соработка со Општина Велес, деновиве во тек е изведба на градежни работи за санација на фонтаната, односно обнова на подот, ѕидовите на фонтаната, системот за филтрација на вода и браварски работи. Со ова ќе се обнови фонтаната и ќе се подобри нејзината функционалност. Работните активности се очекува да траат 2-3 седмици.

Continue Reading

Вести

АПЕЛ: Плаќајте сметки за комунални услуги електронски

Поради состојбата со Корона вирусот во државата, ЈКП ДЕРВЕН – Велес ги потсетува сите граѓани дека како наши корисници бесплатно може да ги користат он-лајн услугите за: детална проверка на сметките за потрошена вода и електронско плаќање на доспеаните сметки за комуналните услуги.

За да можат да ги користат услугите потребно е да се најават (регистрираат) во системот на www.e-derven.mk. Плаќањето е без провизија, брзо, сигурно и едноставно on-line плаќање.

На овој начин граѓаните ќе избегнат посета на банки, пошти и наплатни центри.

За подетални информации и забелешки можете да не контактирате на:

 support@jkp-derven.com.mk или на телефон 043/231-011 локал 134

За да можете да го користите системот за е-наплата потребно е да извршите регистрација и тоа со следните податоци:

Continue Reading

Вести

Засадени 440 садници од дрвја на повеќе локации во градот

По налог на Општина Велес, а во рамки на овогодинешното садење на дрвја во град Велес, засадени се 440 листопадни и зимзелени садници од дрвја на повеќе локации во градот: Новоформираниот парк „Узус“, Младински парк, Градски парк, ул. Индустриска, игралиште кај МВР, н. Тунел, ул. Благој Ѓорев, ул. АСНОМ, парк кај Општина Велес, парк кај Автобуска станица и ул. Христо Узунов.

Continue Reading

ЈКП Дервен - Велес, 2020