Connect with us

ИЗВЕСТУВАЊА

Информација за честите дефекти на ул. Киро Ќучук, Гемиџиска, Васил Главинов, Мицко Козар и ул. Првомајска

ИНФОРМАЦИЈА

Почитувани,

Поради многуте реакции на наши сограѓани за честите прекини на водоснабдувањето на ул. Киро Ќучук, Гемиџиска, Васил Главинов, Мицко Козар и ул. Првомајска кои се случуваат веќе подолг временски период, во интерес граѓаните да бидат правилно информирани за реалната ситуација, а особено жителите на горенаведените улици, Ве информирам за следното:

При моето доаѓање на функција како Директор на ЈКП Дервен, бев запознат со проблемот со честите прекини на водоснабдувањето на ул.Киро Ќучук, Гемиџиска, Васил Главинов, Мицко Козар и ул. Првомајска.

Се работи за неколку проблеми поврзани со реконструкцијата на водоводните линии на наведените улици. Во врска со ова ги утврдив следните неправилности:

Реконструкцијата на водоводни линии во целиот реон во кој спаѓаат горенаведените улици била изведена од страна на изведувач ангажиран од страна на Министерството за транспорт и врски. За квалитетот на новите водоводни линии ЈКП Дервен не може да гарантира, затоа што се набавени и изработени од изведувачот ангажиран од страна на Министерството. Исто така, дел од приклучните линии од новите главни водоводни линии до дворовите на корисниците, во моментот кога ЈКП Дервен ги превземал, биле веќе поставени од страна на изведувачот, и веќе се случија неколку дефекти на истите.

ЈКП Дервен пак, додека изведувачот вршел реконструкцијата на линиите истовремено не работеле на изведба на приклучоците за домаќинствата, па дури откако линиите биле изведени и затрупани почнале да работат на приклучоците. Ова подразбира дека повторно се раскопувале улиците. И самото приклучување на домаќинствата било вршено неорганизирано, а не улица по улица. Заради неорганизираното работење на приклучоците, често била пуштана и запирана водата во старите водоводни линии (кои се азбест цементни) и тоа доведувало до чести дефекти на овие линии.

Недоработените приклучоци допринеле во моментов во функција да бидат и старите и новите водоводни линии. Сеуште има приклучоци што не се поврзани на новите линии, односно не биле претходно испланирани, и тие се наоѓаат на различни улици од реонот. Поради приклучување на заостанатите приклучоци (кои се моментално на старата линија) во наредниот период ќе има прекини на водоснабдувањето, односно, во наредниот период ЈКП Дервен мора повторно да ги раскопува улиците и во моментот на приклучување да го прекинува водоснабдувањето. За разлика од досега, ова ќе се врши улица по улица, за да не се повторат претходните грешки, и очекувам овие работни активности да завршат во најбрз можен рок.

Со почит,
Ѓорги Стојанов
ВД Директор
ЈКП Дервен – Велес

ИЗВЕСТУВАЊА

Известување 19.05.2020 година

Сметаме дека е потребно да ги известиме граѓаните дека поради состојбата со Корона вирусот, во изминатиов период голем дел од вработените од ЈКП Дервен беа распоредени на дезинфекција на јавните површини, па поради приоритетноста на овие активности, односно заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните, косењето на јавните зелени површини се одвива со мало задоцнување. Исто така, работниците кои се хронично болни или се родители на деца до 10 годишна возраст и имаат потреба да останат дома и да се грижат за децата се ослободени од работните обврски, што допринесува активностите да се одвиваат забавено поради намалениот број на работници. Се надеваме дека граѓаните ќе имаат разбирање и трпение и ветуваме дека сите предвидени зелени површини ќе бидат искосени во најбрз можен рок.
Денес, 19.05.2020 година, се косат зелените површини на двете страни од ул. Алексо Демниев и паркот Каршијака, парк Гимназија и парк Офицерски дом.


Continue Reading

ИЗВЕСТУВАЊА

Соопштение 10.05.2020

Ги известуваме жителите на ул. Даме Груев дека од 11 Мај почнува поврзување на куќни приклучоци на водоводна линија, поради што од 11 Мај ќе има повремени прекини на водоснабдувањето, во времетраење од околу една седмица.

Continue Reading

ИЗВЕСТУВАЊА

ИЗВЕСТУВАЊЕ 19.03.2020

ЈКП Дервен – Велес, поради состојбата со Корона вирусот (КОВИД-19) во државата, Ви соопштува дека во овој период, се додека се во важност препораките и забраните на Владата и Министерството за здравство, а кои се однесуваат на спречување на ширење на Корона вирусот, вработените од ЈКП Дервен кои се задолжени за читање на водомерите нема да влегуваат во објектите во кои водомерите се поставени внатре во простории, за нивна, но и за заштита на самите граѓани.

Се молат граѓаните на Општина Велес редовно да ги плаќаат сметките за комунални услуги, за да може претпријатието непречено да го снабдува населението со вода за пиење, да собира смет и чисти јавни површини, да одржува зеленило и да ги извршува останатите работни активности од интерес за граѓаните.

Граѓаните сметките за комунални услуги може да ги плаќаат и електронски, на официјалната интернет страница на ЈКП Дервен: https://derven.mk/

Се молат граѓаните на Општина Велес, (доколку сакаат истото можат да го направат и оние граѓани чии водомери се наоѓаат надвор од објектите, а не сакаат вработените од ЈКП Дервен да влегуваат во нивните дворови) сами да ја прочитаат состојбата на своите водомери и да известат за истата во ЈКП Дервен на телефонскиот број: 043/231-011, локал 134 и локал 135, од 8.00 до 12.00 часот секој работен ден.

Однапред Ви благодариме.

Continue Reading