Информација за честите дефекти на ул. Киро Ќучук, Гемиџиска, Васил Главинов, Мицко Козар и ул. Првомајска
Прекин на водоснабдување на ден 15.01.2018