Исчистена и повторно пуштена во употреба фонтаната во Младинскиот парк