Исчистено игралиштето кај Дервенски поток

Исчистено игралиштето кај Дервенски поток

Исчистено игралиштето кај Дервенски поток

Вработените од ЈКП Дервен деновиве го исчистија игралиштето кај Дервенски поток, што е акција која се спроведува шест пати во годината. Проблем претставува тоа што само неколку дена по чистењето, игралиштето повторно е преполно со отпад од домаќинствата. Апелираме до граѓаните комуналниот смет да го изнесуваат на местата наменети за оставање на смет, од каде возилата на ЈКП Дервен ќе го соберат, и да не ја загадуваат својата и животната средина на своите деца.