Акција за собирање на габаритен отпад 2018
Исчистено игралиштето кај Дервенски поток
Известување