Исчистен канал за атмосферска вода на ул. Борис Трајковски