Исчистен сметот околу контејнерите на ул. Васил Главинов

Исчистен сметот околу контејнерите на ул. Васил Главинов

Исчистен и измиен е просторот околу контејнерите за отпад на ул. Васил Главинов кај станбената зграда К1, кој беше загаден со смет од домаќинствата. Вработените од Секторот Комунална хигиена ќе изработат метална конструкција со која ќе се загради просторот зад контејнерите за во иднина да се избегне загадување на овој простор.

Пред:

Потоа: