Исчистен сметот околу контејнерите на ул. Васил Главинов