Косење на зеленило и трева во паркот кај Спомен костурница