Косење обраснато зеленило на повеќе локации на ул. Благој Ѓорев

Косење обраснато зеленило на повеќе локации на ул. Благој Ѓорев

Денеска (11.07.2019 година), по налог на Општина Велес, Секторот Паркови косеше трева и обраснато зеленило на повеќе локации на ул. Благој Ѓорев: долж каналот во н. Тунел, кај касарната и споменикот на Панко Брашнар.