Косење обраснато зеленило на повеќе локации на ул. Благој Ѓорев