Миење на улици – ул. Тодор Јанев, Ѓорги Војтех и Браќа Капчеви