Набавено со донација ново возило за собирање и транспорт на смет – автосмеќар