Набавено ново возило – цистерна за перење на градските улици