Нова смукалка за градските паркови

Нова смукалка за градските паркови

ЈКП Дервен денеска набави специјална машина за собирање на лисја, наменета за употреба по јавните зелени површини, со цел поефективно собирање на паднатите лисја во есен.