14/04/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Нова тракторска косилка и тракторска прскалка за наводнување

Денеска (31.05.2019), ЈКП Дервен набави нова тракторска косилка и тракторска прскалка за наводнување за потребите на Секторот Паркови и зеленило, наменети за одржување на јавното зеленило.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.