Нова тракторска косилка и тракторска прскалка за наводнување

Нова тракторска косилка и тракторска прскалка за наводнување

Денеска (31.05.2019), ЈКП Дервен набави нова тракторска косилка и тракторска прскалка за наводнување за потребите на Секторот Паркови и зеленило, наменети за одржување на јавното зеленило.