Нови цветни конструкции во жардињерата пред гимназијата Кочо Рацин

Нови цветни конструкции во жардињерата пред гимназијата Кочо Рацин

Оваа пролет хортикултурно се уредува жардињерата пред гимназијата Кочо Рацин, со поставување на цветни конструкции, зимзелени садници и обновување на тревната површина.

Средствата и материјалите се обезбедени од Општина Велес.