Нови цветни конструкции во жардињерата пред гимназијата Кочо Рацин