Одбележување на 30 годишнина од работењето на Фабриката за вода

Одбележување на 30 годишнина од работењето на Фабриката за вода

Денеска во присуство на Градоначалникот на Општина Велес, поранешни директори и раководители на ЈКП Дервен и вработени од претпријатието, беше одбележан јубилејот – 30 годишнина од постоењето на Фабриката за обработка на вода за пиење во склоп на ЈКП Дервен.

Пред 30 години започна со работа Фабриката за вода. Нејзината изградба во тоа време беше несомнено предизвик, но и надеж за сите велешани дека ќе се реши повеќедеценискиот проблем со недостиг од чиста и хигиенски исправна вода за пиење. Фабриката беше изградена со финансиски средства од самопридонес од граѓаните на Велес, изградена во рекорден рок од само една календарска година, резултат на ентузијазмот и вложениот труд на сите што беа вклучени во процесот, дел од нив поранешни директори и раководители на ЈКП Дервен, за што им искажуваме благодарност.

Во меѓувреме, капацитетот на Фабриката за обработка на вода за пиење беше надграден, па денеска на градскиот водовод се приклучени и повеќето приградски населби и селата кои гравитираат во околината на градот Велес, односно, секаде каде постојат технички услови извршено е приклучување на руралните средини на градската водоводна мрежа.

Град Велес и приградските населби веќе 30 години добиваат квалитетна и хигиенски исправна вода за пиење. За квалитетот на водата за пиење континуирано се грижат нашите колеги вработени во Фабриката за вода, кои непрекинато вршат мониторинг на водоснабдувањето и микробиолошки и физичко хемиски анализи на водата, како резултат на што контролите на квалитет на водата што се дистрибуира во водоводната мрежа секогаш покажуваат задоволителни резултати. Им искажуваме благодарност за посветеноста и трудот што го вложуваат секојдневно во оваа одговорна работа и воедно им го честитаме јубилејот – 30 години успешна работа и беспрекорно функционирање на Фабриката за производство на вода за пиење.