Отстранет собраниот отпад од дел од Индустриска зона кај комплекс УЗУС