Отстранување на деградирано дрво на ул. Даме Груев