Отстранување на деградирано дрво на ул. Даме Груев

Отстранување на деградирано дрво на ул. Даме Груев

По барање на граѓаните, а со одобрение од Општина Велес, се отстранува старо и деградирано дрво на ул. Даме Груев, кое претставува опасност по околните објекти и минувачите.