Оштетена јавна чешма од вандали – предизвикан повеќечасовен прекин на водоснабдувањето