Подготовка на терен за садење цвеќе во паркот кај Општина Велес

Подготовка на терен за садење цвеќе во паркот кај Општина Велес

Во склоп на Програмата за одржување на јавно зеленило за 2019 година, во паркот кај Општина Велес започна подготовката на теренот за садење на цвеќе.