Поправка и бојадисување на парковски клупи во Градскиот парк