Поправка на парцела од бекатон плочки на ул. Благој Ѓорев

Поправка на парцела од бекатон плочки на ул. Благој Ѓорев

Денеска (10.05.2019), извршена е поправка на оштетена парцела од бекатон плочки на ул. Благој Ѓорев, на местото каде претходно имаше настрешници на кафулиња.