Поправка на шахта на канализациона линија на ул. Д-р Панче Васков

Поправка на шахта на канализациона линија на ул. Д-р Панче Васков

Денеска, 21.02.2019 година беше поправена и нивелирана со патот шахта на канализациона линија на ул. Д-р Панче Васков во н. Речани.

Пред:

Потоа: