Поставени 100 метри од новата водоводна линија на ул. Белградска

Поставени 100 метри од новата водоводна линија на ул. Белградска

Во рамки на реконструкцијата на застарена водоводна линија на ул. Белградска во вкупна должина од 600м, денеска (31.05.2019) се завршени првите 100 метри од реконструкцијата.