Поставени 100 метри од новата водоводна линија на ул. Белградска