Поставување на систем за наводнување во парк Гимназија

Поставување на систем за наводнување во парк Гимназија

Секторот Паркови започна со активности за поставување на систем за наводнување на долниот дел од паркот кај гимназијата Кочо Рацин, наменет за ревитализирање на тревнатата површина на оваа локација.