Поставување на урбана опрема во новоформираниот парк кај комплекс УЗУС